Schrijf in op Sodexo4You

1Aanmeldingsgegevens

Dit veld is verplicht. Het e-mailadres is niet geldig. Probeer opnieuw.
★ TIP: Je behoudt je Sodexo rekening doorheen je carrière. Gebruik een persoonlijk emailadres waar je steeds toegang tot hebt, in plaats van een professioneel mailadres.
Dit veld is verplicht. Het wachtwoord bevat niet alle vereiste criteria.

Het wachtwoord moet:

  • Minstens 8 lettertekens bevatten

  • Minstens een kleine letter bevatten

  • Minstens een hoofdletter bevatten

  • Minstens een cijfer of een speciaal letterteken bevatten: - ( ) . & @ ? ‘ # , / “ +

  • Mag geen woord zijn dat iets met Sodexo te maken heeft (cheque, dienst,…)

Dit veld is verplicht. De wachtwoorden komen niet overeen.

2Sodexo gegevens

Voor welk medium wil jij je inschrijven?

Dit veld is verplicht. Dit veld bevat een fout. Controleer dit even.
Dit veld is verplicht. Dit veld bevat een fout. Controleer dit even.

Het nummer van je Sodexo Card is een reeks van 16 cijfers op de voorkant van je kaart, onder je voornaam en je naam. Je moet geen spaties, streeptjes, enz. voorzien tussen de cijfers.

Selecteer een optie.
Selecteer een optie.
Dit veld is verplicht. Dit veld bevat een fout. Controleer dit even.

Het unieke nummer van de cheque bestaat uit 14 karakters en bevindt zich op de achterzijde van je cheque. Gelieve geen spaties, koppeltekens, etc tussen de karakters te zetten.

Dit veld is verplicht. Dit veld bevat een fout. Controleer dit even.

Het gebruikersnummer van de dienstencheques is een reeks van 12 cijfers die wordt gebruikt als gestructureerde mededeling bij een bestelling van dienstencheques. Dit nummer wordt ook weergegeven in je beveiligde ruimte of in sommige e-mails van Sodexo. Als je niet over dit nummer beschikt, neem dan contact op met onze dienst voor gebruikers van de dienstencheques.

3Persoonlijke gegevens

Dit veld is verplicht. Dit veld bevat een fout. Controleer dit even.
Dit veld bevat een fout. Controleer dit even.
Dit veld bevat een fout. Controleer dit even.
Dit veld bevat een fout. Controleer dit even.
Selecteer een optie.
Selecteer een optie.
Dit veld is verplicht. Dit veld bevat een fout. Controleer dit even.

Het rijksregisternummer is de reeks cijfers bovenaan op de achterkant van je identiteitskaart. Opgelet: alleen de 4 laatste cijfers zijn nodig. Tik de cijfers in zonder spaties, streepjes, enz. Als je geen Belgische identiteitskaart of E kaart hebt, neem dan contact op met de klantendienst. Het inschrijvingsnummer dient het nummer van de Sodexo Card-houder te zijn. Deze cijfers zijn vereist om je identiteit na te kunnen gaan.

Door mij in te schrijven op Sodexo4you, verklaar ik dat ik heb kennisgenomen van het Privacy Beleid van Sodexo4You.